Nettisivujen toteutus

Netzoner Finland

Nettisivut toteutetaan suunnitelman mukaisesti valitulla toteutustavalla. Netzoner Finland toteuttaa kaikki nettisivuprojektit Wordpress -sisällönhallintajärjestelmällä, joten asiakas saa varmasti laadukkaat ja näyttävät nettisivut.

Nettisivuja lähdetään totetuttamaan ensin asentamalla palvelimelle Wordpress -sisällönhallintajärjestelmä, jonka jälkeen rakennamme sivuston järjestelmään. Asennamme mahdolliset lisäosat suunnitelman mukaisesti.

Sivuja rakennetaan loogisessa järjestyksessä alkaen etusivusta muihin sivuihin. Yleensä ensin luodaan yhteydet sivujen välille eli sisäiset linkit. Kun yhteydet on luotu, niin sivujen rakentaminen jatkuu sisällön tuottamisella.