Nettisivujen suunnittelu

Netzoner Finland

Nettisivujen suunnittelu alkaa sillä, että kartoitamme asiakkaan tarpeet nettisivujen suhteen.

  • Millaiset nettisivujen pitäisi olla
  • Millaisia kuvia ja tekstejä sivuille tulee
  • Mitä toimintoja sivuilla pitää olla
  • Onko sivuilla jatkossa aktiivista päivitystarvetta

Näiden tietojen pohjalta aloitamme sivujen suunnittelutyön. Olemme tarvittaessa aktiivisesti yhteydessä asiakkaaseen suunnittelun edetessä.