Verkkotunnukset (Domainit)
  • Rekisteröidy


Verkkotunnuksia eli domain-nimiä käytetään osoitteina internetin tärkeimmissä palveluissa, kuten verkkosivujen ja sähköpostien osoitteissa. Mikäli sinulla ei ole vielä omaa domainia, niin sellaisen hankkiminen onnistuu palvelumme kautta.

Meidän kautta saat haluamasi verkkotunnuksen. Tarkistamme, että onko verkkotunnus vapaana, jonka jälkeen se on varattavissa. Tarvittaessa autamme domain-nimen keksimisessä. Verkkotunnus kannattaa olla sellainen, joka erottuu muista ja ei ole liian vaikea. Hyvä ja selkeä verkkotunnus ei sekoitu muihin samanlaisiin ja se edesauttaa löytymistä netin hakukoneissa.

Domain

Verkkotunnus eli domain on yksilöllinen osoitteesi internetissä. Internetin verkkotunnukset (engl. domain) ovat kirjaimista ja numeroista koostuvia nimiä, joiden avulla verkkoon kytkettyihin laitteisiin voidaan viitata helpommin muistettavalla tavalla kuin numeroista muodostuvilla IP-osoitteilla. Verkkotunnukset muutetaan IP-osoitteiksi Internetin nimipalvelujärjestelmän (Domain Name System, lyh. DNS) avulla.

Kotisivut

Kotisivut eli web-sivut, www-sivut, verkkosivut tai arkikielessä nettisivut tarkoittaa maailmanlaajuisessa verkossa eli Internetissä julkaistua sivua. Verkkosivut jaetaan staattisiin ja dynaamisiin sivuihin. Staattinen sivu on tiedosto palvelinkoneella. Se näkyy selaimella aina samanlaisena ja muuttuu vain, jos tiedostoa muokataan palvelimella. Dynaaminen sivu luodaan vasta, kun selain sitä pyytää.

Webhotelli

Webhotelli on palvelu, jossa asiakas vuokraa palveluntarjoajan www-palvelimelta levytilaa omia verkkosivujaan varten. Asiakas saa käyttöönsä perustyökalut levytilan ylläpitämiseen. Levytilan lisäksi yleensä tarjotaan myös oheispalveluita, kuten mahdollisuus omaan sähköposti-osoitteeseen, sähköpostilistojen ylläpitomahdollisuus tai sovelluksia jotka helpottavat www-sivujen tai verkkopalveluiden ylläpitoa.

Hakukoneoptimointi

Hakukoneoptimointi on tehokas tapa nostaa verkkopalvelusi kävijämäärää. Optimointi tarkoittaa verkkopalvelun sisällön ja lähdekoodin muokkaamista hakukoneiden paremmin ymmärtämään muotoon. Hakukoneoptimointi tarkoittaa toimenpiteitä, joilla pyritään parantamaan yksittäisen verkkosivun tai kokonaisen verkkosivuston sijoituksia hakukoneiden hakutulosten luettelossa tiettyjä hakusanoja käytettäessä. Tavoitteena on yleensä saada haluttu verkkosivu hakutulosten kärkeen ja hakijat valitsemaan kyseinen sivu. Lisäksi pyritään parantamaan sivuston sijoituksia myös ennalta arvaamattomilla hakulauseilla eli niin sanotuilla pitkän hännän hakusanoilla. Oikein optimoitu verkkopalvelu saa näkyvyyttä juuri niillä hakusanoilla, joilla yrityksesi kohderyhmään kuuluvat hakevat tietoa eri yritysten tuotteista ja palveluista.