Etusivu
  • Rekisteröidy

Suunnittelu

1.

Suunnittelemme kotisivukartan sekä toteutustavan web-sivuille.
 

Toteutus

2.

Toteutamme kotisivut suunnitelman mukaisesti valitulla tavalla.
 

Ylläpito

3.

Palveluihimme kuuluu myös kotisivujen ylläpito / päivitys.
 

Kotisivugalleria

Responsiiviset kotisivut

Näyttävät ja hakukoneystävälliset kotisivut, jotka toimivat myös älypuhelimissa ja tableteissa. Responsiiviset kotisivut löytyvät paremmin Google:n hakutuloksista.

Skaalautuvuus

Responsiiviset kotisivut avautuvat helposti selailtavana niin tietokoneilla, tableteilla kuin älypuhelimilla. Sivujen sisältö ja navigointi skaalautuvat automaattisesti käyttäjän päätelaitteen mukaan.

Kotisivut sisällönhallinnalla

Meiltä saat laadukkaat ja näyttävät kotisivut myös sisällönhallintajärjestelmällä toteutettuna, jolloin voit itse helposti päivittää ja muokata sisältöä.

Päivitettävyys

Jotta kotisivusi olisivat helppoja päivittää ja ylläpitää, tarvitset tehokkaan sisällönhallintajärjestelmän. Meiltä saat sisällönhallinnalla toteutetut kotisivut.

Responsiiviset kotisivut

Facebook

Vierailijat

Paikalla 3 vierasta ja ei kirjautuneita

Verkkokaupat

Meiltä saat myös laadukkaat verkkokaupat kotisivuillesi.

 

Html


HTML (lyhenne sanoista Hypertext Markup Language, suomennettuna hypertekstin merkintäkieli) on avoimesti standardoitu kuvauskieli, jolla voidaan kuvata hyperlinkkejä sisältävää tekstiä eli hypertekstiä. HTML:llä voidaan myös merkitä tekstin rakenne eli esimerkiksi, mikä osa tekstistä on otsikkoa ja mikä leipätekstiä. HTML tunnetaan erityisesti kielenä, jolla internetsivut on kirjoitettu. HTML-koodi on rakenteista tekstiä, joka muodostuu sisäkkäisistä ja perättäisistä elementeistä.

Css


CSS eli Cascading Style Sheets, kirjaimellisesti ”porrastetut tyyliarkit” on erityisesti WWW-dokumenteille kehitetty tyyliohjeiden laji. CSS:ssä dokumentille voi määritellä useita tyyliohjeita, jotka yhdistetään tietyllä tavalla yhdeksi säännöstöksi. CSS:llä annetut säännöt ehdottavat, kuinka dokumentti voidaan esittää. Säännöt eivät siis ole ehdottomia, vaan ne voi halutessaan kiertää. Joskus säännöt saattavat korvautua toisten tyyliohjeiden vastaavilla säännöillä.

Joomla!


Joomla! on WWW-sivujen hallintaan tarkoitettu vapaa avoimeen lähdekoodiin perustuva sisällönhallintajärjestelmä, jonka avulla voidaan lisätä ja päivittää WWW-sivujen sisältöä. Joomla! asennetaan WWW-palvelimelle ja sen ylläpitoliittymää käytetään internet-selaimen avulla. Ylläpitoliittymän kautta voidaan luoda uusia sivuja sekä lisätä tekstiä ja kuvia. Kaikki kirjoitettu teksti tallennetaan tietokantaan, josta se noudetaan käytön aikana.

Wordpress


WordPress on moderni henkilökohtainen julkaisualusta. Sen painopisteinä ovat esteettisyys, web-standardit ja käytettävyys. WordPress (lyhennettynä WP) on alun perin blogien luomiseen ja ylläpitoon tarkoitettu, avoimeen lähdekoodiin perustuva sisällönhallintaohjelmisto. WordPress on kirjoitettu PHP-kielellä ja se käyttää tietojen tallentamiseen MySQL-tietokantaa, joten se tulee asentaa palvelimelle. WordPress on webin suosituin sisällönhallintajärjestelmä.

Domain

Verkkotunnus eli domain on yksilöllinen osoitteesi internetissä. Internetin verkkotunnukset (engl. domain) ovat kirjaimista ja numeroista koostuvia nimiä, joiden avulla verkkoon kytkettyihin laitteisiin voidaan viitata helpommin muistettavalla tavalla kuin numeroista muodostuvilla IP-osoitteilla. Verkkotunnukset muutetaan IP-osoitteiksi Internetin nimipalvelujärjestelmän (Domain Name System, lyh. DNS) avulla.

Kotisivut

Kotisivut eli web-sivut, www-sivut, verkkosivut tai arkikielessä nettisivut tarkoittaa maailmanlaajuisessa verkossa eli Internetissä julkaistua sivua. Verkkosivut jaetaan staattisiin ja dynaamisiin sivuihin. Staattinen sivu on tiedosto palvelinkoneella. Se näkyy selaimella aina samanlaisena ja muuttuu vain, jos tiedostoa muokataan palvelimella. Dynaaminen sivu luodaan vasta, kun selain sitä pyytää.

Webhotelli

Webhotelli on palvelu, jossa asiakas vuokraa palveluntarjoajan www-palvelimelta levytilaa omia verkkosivujaan varten. Asiakas saa käyttöönsä perustyökalut levytilan ylläpitämiseen. Levytilan lisäksi yleensä tarjotaan myös oheispalveluita, kuten mahdollisuus omaan sähköposti-osoitteeseen, sähköpostilistojen ylläpitomahdollisuus tai sovelluksia jotka helpottavat www-sivujen tai verkkopalveluiden ylläpitoa.

Hakukoneoptimointi

Hakukoneoptimointi on tehokas tapa nostaa verkkopalvelusi kävijämäärää. Optimointi tarkoittaa verkkopalvelun sisällön ja lähdekoodin muokkaamista hakukoneiden paremmin ymmärtämään muotoon. Hakukoneoptimointi tarkoittaa toimenpiteitä, joilla pyritään parantamaan yksittäisen verkkosivun tai kokonaisen verkkosivuston sijoituksia hakukoneiden hakutulosten luettelossa tiettyjä hakusanoja käytettäessä. Tavoitteena on yleensä saada haluttu verkkosivu hakutulosten kärkeen ja hakijat valitsemaan kyseinen sivu. Lisäksi pyritään parantamaan sivuston sijoituksia myös ennalta arvaamattomilla hakulauseilla eli niin sanotuilla pitkän hännän hakusanoilla. Oikein optimoitu verkkopalvelu saa näkyvyyttä juuri niillä hakusanoilla, joilla yrityksesi kohderyhmään kuuluvat hakevat tietoa eri yritysten tuotteista ja palveluista.